Storytelling

Storytelling, eller berättarkonst, är konsten att fånga sin lyssnare genom en god berättelse. På så sätt är det både ett kraftfullt sätt att kommunicera och en källa till glädje och inspiration.

För några år sedan drev jag ett projekt för att uppmärksamma berättarkonstens olika aspekter – Sagornas beskyddare. Projektet är inte längre aktivt men webbsidan finns kvar med många tips på hur berättelser kan bli bättre och med diverse kulturhistoriska utblickar.