Uppgifter om avveckling av Kinas arbetsläger – det var på tiden

The Economist diskuterar uppgifter från Folkrepubliken Kina om en planerad översyn och eventuell avveckling av ett av Kinas system för tvångsarbetsläger, det som kallas Laojiao, “omskolning genom arbete”.

Laojiao är ett helt godtyckligt system utanför juridiken som polisen använder sig av för att skicka obekväma människor till straffarbetsläger i upp till fyra år (vilket förstås kan förlängas), utan någon som helst rättslig prövning. Det finns ingen möjlighet att överklaga för den som skickas till ett arbetsläger, utan det är bara att streta på och acceptera sitt oblida öde i förhoppning om att en dag bli utsläppt.

Systemet används i första hand för prostituerade, småbovar och liknande som på detta sätt städas undan, men även för  dissidenter, personer som reser till Peking för att klaga på korrupta ämbetsmän i hembyn, och anhängare av religiösa inriktningar som partiet ser som ett hot, exempelvis Falun Gong.

Enligt de officiella siffror som The Economist återger finns 160 000 människor inlåsta i 350 arbetsläger. Sannolikt är siffran väsentligt högre.

Om detta genomruttna system skulle avvecklas vore det inte en dag för tidigt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *