Artikel i Frivärld magasin om Försvarsberedningens analys av Kina

Försvarsberedningens rapport innehåller glädjande nog ett helt avsnitt om Kina. Det återger korrekt men kortfattat landets spänningar med sina grannländer om havsområden, respektive gränsdragningstvisten med Indien i Tibet.

Vad analysen förbiser eller avstår från att diskutera är den oroväckande dynamik som Kina föder genom sin förkärlek för att provocera fram kriser för att tvinga fram eftergifter. Det har hittills inte lett till krig, men embryot till en anti-kinesisk koalition håller på att formas i Stillahavsområdet, och vid varje framprovocerad kris finns risken att situationen spårar ur.

Frågan är om ett litet handelsberoende land som Sverige tar hänsyn till detta i sin säkerhets- och handelspolitiska planering?

Läs mer om detta i min artikel i Frivärld magasin.

Kina som stormakt ute i handeln igen

Nu finns den omarbetade upplagan av min bok “Kina som stormakt” ute i handeln. Den omarbetade upplagan skärskådar bland annat Kinas nya ledarskikt och diskuterar vad vi kan förvänta oss av Kina framöver.

Läs mer om boken på Adlibris eller läs pressmeddelandet från Frivärld, som ger ut boken.

Artikel om Kinas nationella folkkongress i Frivärld Magasin

I dagens utgåva av Frivärld Magasin summerar jag Folkrepubliken Kinas nationella folkkongress: Makt som syns och inte syns. Artikeln tar upp ett och annat som inte diskuterats nämnvärt i svenska medier, däribland valet av Li Yuanchao som vicepresident, men också de politiska frågorna som lyftes vid kongressen och vad de kan få för konsekvenser.

Ny chans att diskutera guanxi den 25/2

NilsHG-130225

Den 25 februari blir det en repris på mitt anförande om guanxi, denna gång hos Svensk-kinesiska föreningen i Stockholm, klockan 18.30 på ABF-huset.

Föredraget i Uppsala i slutet av januari gav inspiration till att utveckla några av resonemangen, och det blir förhoppningsvis en spännande diskussion om idéhistoriens påverkan på det moderna Kina.

Guanxi är ett relationssystem med rötterna långt tillbaka i det klassiska Kinas filosofi och tättbefolkade jordbrukssamhälle. Till viss del fungerar guanxi som alla andra relationer här i världen, men rätt som det är beter sig människor i Kina oväntat och obegripligt. Att lära sig vad guanxi är och hur fenomenet påverkar tänkandet i vardagslivet, i näringslivet och politiken kan därför göra kontakterna med Kina mer begripliga och kanske även angenämare. Det kan också vara en värdefull hjälp för den som vill förstå hur Kinas ledare tänker omkring landets plats i världen.

Klicka här för att läsa mer om programmet.

Björklund har rätt om försvaret

Det är inte varje dag jag helhjärtat håller med Björklund, men han har helt rätt om försvaret i sitt utspel i SvD idag, med innebörden att för mycket lades ner för fort, och att Sverige måste återskapa ett mobiliseringsförsvar genom att komplettera yrkesförsvaret med reservister.

Det är ingen som tror att Sverige står inför inför att invaderas imorgon, men försvarsförmåga tar tid att bygga upp och när det behövs är det så dags att börja satsa. I vår omvärld finns det flera oroväckande utvecklingsförlopp, främst en kraftfull rysk upprustning och en tilltagande stormaktskonkurrens mellan Folkrepubliken Kina och USA. Båda dessa utvecklingslinjer kan få allvarliga följder för Sverige.

Kinas miljöproblem

Den avgrundsusla luften i Peking toppar nyhetsrapporteringen världen över, och med all rätta. Förhållandena är vidriga. Ofta beskylls den ekonomiska utvecklingen för att ha orsakat problemen. Det är förvisso sant att landets många kolkraftverk pumpar ut sina föroreningar som ett svar på ökad efterfrågan på energi, och bilköerna med sina avgaser är en följd av att fler har råd att ha bil. Men miljöproblem är inget nytt fenomen i Kina, och uppstod inte i och med öppningen år 1978. Vad sägs exempelvis om Mao Zedongs krigsförklaring mot naturen i kommunismens namn?

Läsvärt om EU

Den Europeiska unionen är en utomordentlig idé, men som på många sätt gått vilse. Även som EU-vän är det lätt att misströsta om vart utvecklingen är på väg. Dagens Nyheter har idag en läsvärd debattartikel om hur EU-debatten i Storbritannien påverkar oss i Sverige och EU:s framtid.

Det finns ett större behov av europeisk enighet och framtidstro än på länge. Utvecklingen i Kina och i andra auktoritära länder för oss allt närmare en global, ideologisk systemstrid där det inte längre är självklart att demokratiska västländer erbjuder den mest tilltalande utvecklingsmodellen för de många länder som står och vacklar mellan en huvudsakligen fri, respektive ofri, samhällsmodell. Förlorar vi den idéstriden riskerar vi att se fler och fler länder röra sig i en auktoritär riktning och att deras påverkan i internationella institutioner urholkar fundamentet även för våra samhällsvärderingar.

Vi européer måste komma tillbaka in i matchen och visa att vår civilisation är livskraftig och inte dömd att stagnera. Inte minst av det skälet är det värt att lyssna på Cameron och andra med reformidéer.

Föredrag i Uppsala 28 januari om guanxi

Om du är intresserad av hur kinesiska relationer – guanxi – fungerar håller jag ett föredrag för Svensk-kinesiska föreningen i Uppsala måndagen den 28 januari, klockan 18.30, på Stadsbiblioteket, under rubriken Guanxi i går, i dag och i morgon.

Guanxi är ett mytomspunnet begrepp. Vissa menar att det är omöjligt att göra affärer i Kina  utan att förstå guanxi, andra att det bara är fråga om det kinesiska ordet för helt vanliga mänskliga relationer. Att människor i Kina beter sig mot varandra på ett delvis annorlunda sätt än hur vi beter oss i Sverige kan nog de flesta hålla med om.

Min mening är att människors sätt att vara och tänka påverkas av deras levnadssituation och historia. Genom att lära sig mer om dessa förutsättningar kan man bättre förstå människors sätt att se på världen och sina medmänniskor. Hur detta visar sig i den kinesiska relationskulturen, med sitt nedärvda tankegods och omskakat av dagens snabba utveckling, är temat för föredraget.

Läs gärna mer på Svensk-kinesiska föreningens webbplats.

Här kan du även läsa en affisch som stadsbiblioteket skapat för tillfället: Nils Hedberg Grimlund Guanxi

Välkommen!

Uppgifter om avveckling av Kinas arbetsläger – det var på tiden

The Economist diskuterar uppgifter från Folkrepubliken Kina om en planerad översyn och eventuell avveckling av ett av Kinas system för tvångsarbetsläger, det som kallas Laojiao, “omskolning genom arbete”.

Laojiao är ett helt godtyckligt system utanför juridiken som polisen använder sig av för att skicka obekväma människor till straffarbetsläger i upp till fyra år (vilket förstås kan förlängas), utan någon som helst rättslig prövning. Det finns ingen möjlighet att överklaga för den som skickas till ett arbetsläger, utan det är bara att streta på och acceptera sitt oblida öde i förhoppning om att en dag bli utsläppt.

Systemet används i första hand för prostituerade, småbovar och liknande som på detta sätt städas undan, men även för  dissidenter, personer som reser till Peking för att klaga på korrupta ämbetsmän i hembyn, och anhängare av religiösa inriktningar som partiet ser som ett hot, exempelvis Falun Gong.

Enligt de officiella siffror som The Economist återger finns 160 000 människor inlåsta i 350 arbetsläger. Sannolikt är siffran väsentligt högre.

Om detta genomruttna system skulle avvecklas vore det inte en dag för tidigt.