Kina växlar upp i Afghanistan

När västvärlden förbereder sitt militära uttåg ur Afghanistan växlar Kina istället upp sitt engagemang. Under det senaste decenniet har Kina annars hållit låg profil och vårdat försiktiga relationer med samtliga inblandade parter, inklusive talibanerna. Undantaget är den stora koppargruvan Aybak, men där arbetet går långsamt. Om detta och kopplingarna Kina-Pakistan-Afghanistan handlar en läsvärd debattartikel i Foreign Policy: China’s Afghan Moment.