Artikel i Frivärld magasin om Försvarsberedningens analys av Kina

Försvarsberedningens rapport innehåller glädjande nog ett helt avsnitt om Kina. Det återger korrekt men kortfattat landets spänningar med sina grannländer om havsområden, respektive gränsdragningstvisten med Indien i Tibet.

Vad analysen förbiser eller avstår från att diskutera är den oroväckande dynamik som Kina föder genom sin förkärlek för att provocera fram kriser för att tvinga fram eftergifter. Det har hittills inte lett till krig, men embryot till en anti-kinesisk koalition håller på att formas i Stillahavsområdet, och vid varje framprovocerad kris finns risken att situationen spårar ur.

Frågan är om ett litet handelsberoende land som Sverige tar hänsyn till detta i sin säkerhets- och handelspolitiska planering?

Läs mer om detta i min artikel i Frivärld magasin.

Debattartikel i Expressen om Kinas roll i Europa

Idag har jag en debattartikel i Expressen om behovet av reflektion i Europa om hur Kina bör bemötas. Samtidigt som alla inblandade har mycket att vinna på att välkomna ett ökat kinesiskt engagemang i Europa finns det även destruktiva aspekter av relationen. Kina har goda chanser att så split i Europa när många krisande länder köar för landets gunst. Med en gemensam europeisk förhandlingsposition blir relationen mer balanserad, och det blir lättare att även kräva ökad öppenhet av Kina.