Debattartikel i Expressen om Kinas roll i Europa

Idag har jag en debattartikel i Expressen om behovet av reflektion i Europa om hur Kina bör bemötas. Samtidigt som alla inblandade har mycket att vinna på att välkomna ett ökat kinesiskt engagemang i Europa finns det även destruktiva aspekter av relationen. Kina har goda chanser att så split i Europa när många krisande länder köar för landets gunst. Med en gemensam europeisk förhandlingsposition blir relationen mer balanserad, och det blir lättare att även kräva ökad öppenhet av Kina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *