Lever vi i en parallell till Första världskrigets prolog?

Åren strax före Första världskriget präglades av snabb globalisering, handel över gränserna, studenter som reste till lärosäten i andra länder och snabba landvinningar inom en mängd områden. Samtidigt intensifierades de spänningar som eskalerade i Första världskriget som kastade historien över ända. Om denna fascinerande tid som på många sätt påminner om vår egen kan man läsa i en tänkvärd Understreckare.

Parallellen mellan vår tid och tiden före Första världskrigets utbrott är särskilt aktuell i Östasien, en region med omfattande handelsförbindelser och en begynnande kapprustning. Inget säger att det måste sluta lika illa där som det gjorde i Europa för hundra år sedan, men utvecklingen förtjänar att följas noga. Att påminna om den här historiska speglingen kan förhoppningsvis få ledare i de aktuella länderna att överväga de möjliga konsekvenserna en extra gång.

Debattartikel i Expressen om Kinas roll i Europa

Idag har jag en debattartikel i Expressen om behovet av reflektion i Europa om hur Kina bör bemötas. Samtidigt som alla inblandade har mycket att vinna på att välkomna ett ökat kinesiskt engagemang i Europa finns det även destruktiva aspekter av relationen. Kina har goda chanser att så split i Europa när många krisande länder köar för landets gunst. Med en gemensam europeisk förhandlingsposition blir relationen mer balanserad, och det blir lättare att även kräva ökad öppenhet av Kina.