Nytt nummer av China Leadership Monitor

China Leadership Monitor är ett kvartalsmagasin med fördjupningartiklar om hur Kina styrs och som diskuterar viktiga trender. Magasinet publiceras av Hoover Institution, ett forskningsinstitut/tankesmedja kopplat till Stanforduniversitetet. Bland ämnena som tas upp i det färska numret kan nämnas Kinas syn på Syrienkonflikten, relationen med Taiwan, och en genomgång av nya generaler och kommande karriärpolitiker.